התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ומשה, היה רועה את-צאן יתרו חותנו--כוהן מדיין; וינהג את-הצאן אחר המדבר, ויבוא אל-הר האלוהים חורבה. 

הייתי רועת צאן במלחמה ברוסיה והייתי נזכרת במשה.