התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
ויאמר עוד אלוהים אל-משה, כה-תאמר אל-בני ישראל, יהוה אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקוב, שלחני אליכם; זה-שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. 

לעולם! לדור ודור!!