התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצריים, וייאנחו בני-ישראל מן-העבודה, ויזעקו; ותעל שוועתם אל-האלוהים, מן-העבודה. 

לסבתה