התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
ותלד בן, ויקרא את-שמו גרשום:  כי אמר--גר הייתי, בארץ נוכרייה.