התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ויאמר אל-בנותיו, ואיו; למה זה עזבתן את-האיש, קראן לו ויאכל לחם.