התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
ותאמרנה--איש מצרי, הצילנו מיד הרועים; וגם-דלה דלה לנו, וישק את-הצאן.