התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
ותבואנה, אל-רעואל אביהן; ויאמר, מדוע מיהרתן בוא היום.