התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ויבואו הרועים, ויגרשום; ויקם משה ויושיען, וישק את-צאנם. 

מעשה זה מעיד על כך שמשה אדם רודף צדק. גם אני כאשר אני רואה חוסר צדק שנעשה, אני מתערבת ופועלת כדי לתקן את העוול שנעשה. לפעמים אני מתערבת, טוענת טענות שונות ולא מרפה עד שהעניינים מסתדרים.