התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ולכוהן מדיין, שבע בנות; ותבואנה ותדלינה, ותמלאנה את-הרהטים, להשקות, צאן אביהן. 

קורות ישראל במצרים