התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט, עלינו--הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את-המצרי; ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. 

כמנהגנו:תשובתנו הראשונה היא שאלה...ובטח גם בתנועת כף יד מסובבת(למה מי אתה ?)מה פתאום תתערב אתה ביננו ...בא לך לריב גם? אולי להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי ההוא !!! ומשה הבין שריכלו עליו כרגיל כל השכונה...:(