התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
וייצא ביום השני, והנה שני-אנשים עברים ניצים; ויאמר, לרשע, למה תכה, ריעך. 

It is the first time we see Moses stand up for the well being of the Jews, his brothers, and in return be leeched out and almost killed. Throughout the Torah, the Jews rebel in a way and forget who they are and who G-D is. Luckily, G-D does remember who we are.