התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויהי בימים ההם, ויגדל משה וייצא אל-אחיו, וירא, בסבלותם; וירא איש מצרי, מכה איש-עברי מאחיו. 

בחרתי בפסוק זה כי הוא מספר על משה רבינו, מנהיג בתחילת דרכו שיורד אל העם ורואה את הסבל מקרוב . הדמות של משה רבינו צריכה להיות מודל לחיקוי עבור כל שליח ציבור הרוצה לשרת את העם, הצעד הראשון לשליח ציבור להיות בתוך העם ולראות את הסבל והמצוקה של כל אחד ואחד.