התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ויגדל הילד, ותביאהו לבת-פרעה, ויהי-לה, לבן; ותקרא שמו, משה, ותאמר, כי מן-המים משיתיהו. 

פסוק זה מלווה אותי בחיי. . .