התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
ותאמר לה בת-פרעה, היליכי את-הילד הזה והיניקיהו לי, ואני, אתן את-שכרך; ותיקח האישה הילד, ותניקהו. 

נסיכת מצרים אמרה למיינקת שתאפשר לה להניק את התינוק שמצאה בתמורה לשכר והמיינקת הסכימה.