התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ותאמר-לה בת-פרעה, לכי; ותלך, העלמה, ותקרא, את-אם הילד. 

בחרתי את הפסוק כי שמי העברי הוא מרים.