התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
ותאמר אחותו, אל-בת-פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת, מן העברייות; ותיניק לך, את-הילד. 

כשאחות של משה-מרים רואה את בת פרעה שמחליטה לאמץ את משה לאחר שמצאה אותו בנהר,היא אומרת לה שהיא(בת פרעה) תניק את משה כי אמא של משה לא יכולה,ושתשמור על משה.