התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ותפתח ותראהו את-הילד, והנה-נער בוכה; ותחמול עליו--ותאמר, מילדי העברים זה. 

אהבה לילד וחמלה ליצור אנושי חסר ישע-חזקים משנאה.בת פרעה מפרה את הוראת אביה וכן יוצרת ברית עם נשים זרות(אחות משה ואמו)כדי להציל את משה.מראה את כוחן ויכולתן של נשים להתאגד לצורך מטרה נעלה.