התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
ותרד בת-פרעה לרחוץ על-היאור, ונערותיה הולכות על-יד היאור; ותרא את-התיבה בתוך הסוף, ותשלח את-אמתה ותיקחהא. 

פשוט פסוק יפה על חסידת אומות עולם שהסתכנה שלא כמובן מאליו.