התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ותיתצב אחותו, מרחוק, לדעה, מה-ייעשה לו. 

ילדים נפלאים אתם - ושתמיד תשמרו אחד על השני