התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ותהר האישה, ותלד בן; ותרא אותו כי-טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. 

בפסוק זה מתוארת לידת משה רבנו, גדול האומה העברית אשר בזכותו בני ישראל יצאו ממצרים, מעבדות לחירות ובזכותו עם ישראל הגיע לארץ ישראל.