התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
וילך איש, מבית לוי; וייקח, את-בת-לוי. 

וילך איש משבט לוי וינשא לבת לוי.