התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
ויואל משה, לשבת את-האיש; וייתן את-ציפורה בתו, למשה.