התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
ויצו פרעה, לכל-עמו לאמור:  כל-הבן היילוד, היאורה תשליכוהו, וכל-הבת, תחייון. 

השארת הבנות בחיים הייתה כדי לספח את הקדושה הישראלית למצרים, כי כידוע היהדות (והקדושה שבה) מוגדרת על פי האמא, וכך חשב פרעה שאם המצרים יינשאו ליהודיות הם ירוויחו את הקדושה הישראלית לתוך עמם (בשם הרב יהודה עובדיה).