התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
וייטב אלוהים, למיילדות; ויירב העם ויעצמו, מאוד.