התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
ותאמרנה המיילדות אל-פרעה, כי לא כנשים המצרייות העברייות:  כי-חיות הנה, בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו.