התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ויקרא מלך-מצריים, למיילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה; ותחיינה, את-הילדים. 

כי אני אוהבת את הפסוק