התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
ויאמר, ביילדכן את-העברייות, וראיתן, על-האובניים:  אם-בן הוא והמיתן אותו, ואם-בת היא וחיה. 

בזכות נשים צדקניות נגאלנו ובזכות נשים צדקניות ניגאל בעה