התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ויאמר מלך מצריים, למיילדות העברייות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. 

מלך מצריים אמר למיילדות העבריות ששמם שפרה ופועה