התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
וימררו את-חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים, ובכל-עבודה, בשדה--את, כל-עבודתם, אשר-עבדו בהם, בפרך. 

והעבידו אותם קשה