התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ויעבידו מצריים את-בני ישראל, בפרך. 

שהמצרים העבידו את בני ישראל בפרך.