התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ; ויקוצו, מפני בני ישראל. 


עם ישראל מתחזק ומתגבר על כול הקשיים ככול שהם מתגברים.