התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק י

שיתוף
הבה נתחכמה, לו:  פן-ירבה, והיה כי-תקראנה מלחמה ונוסף גם-הוא על-שונאינו, ונלחם-בנו, ועלה מן-הארץ. 

פרעה מפחד שבני ישראל יתחזקו ויקומו נגדו, לכן הוא מבקש להשמידנו.