התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר, אל-עמו:  הנה, עם בני ישראל--רב ועצום, ממנו. 

מסורתית