התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ובני ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו--במאוד מאוד; ותימלא הארץ, אותם. 

סיבה: הדרגה עולה!
ובני ישראל פרו-התרבות-פריון(פרי)
וישרצו-ריבוי מוגזם כמו של דגים
וירבו-התרבות נוספת
ויעצמו במאוד מאוד-עוצמה-כוח
תוצאה=ותמלא הארץ אותם-בני ישראל השתלטו על מצרים עקב התרבותם המוגזמת.