התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
וימת יוסף וכל-אחיו, וכול הדור ההוא. 

מדגיש את ההבדל ברוחניות בין יוסף והדור ההוא לדורות הבאים שיהיו ירודים יותר מבחינה רוחנית ויבצעו טעויות שישפיעו ברמה היסטורית על עתיד העם היהודי.