התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמות - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ויהי, כל-נפש יוצאי ירך-יעקוב--שבעים נפש; ויוסף, היה במצריים. 

שבעים איש צעדו עם יעקוב בעקבות רעב ובצורת, בזמן שיוסף שגשג במצרים