התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק י -

פסוק א

שיתוף
וישם המלך אחשוורוש מס על-הארץ, ואיי הים. 

עוד קצת ונגמר