התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ל

שיתוף
וישלח ספרים אל-כל-היהודים, אל-שבע ועשרים ומאה מדינה--מלכות, אחשוורוש:  דברי שלום, ואמת. 

מפיצים את הבשורה