התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כח

שיתוף
והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר; וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם, לא-יסוף מזרעם. 

בשבוע זה אנו חוגגים את חג הפורים, לזכור ולא לשכוח את אשר עשה העמלקי המן הרשע בשושן שבפרס. וכיום קם עמלקי נוסף באירן, המאיים להשמיד את העם היהודי, נקווה שסופו יהיה כסוף המן . יא אדר תשעב.