התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כג

שיתוף
וקיבל, היהודים, את אשר-החלו, לעשות; ואת אשר-כתב מורדכיי, אליהם. 

בפסוק המדהים הזה, התחביר מצביע על העובדה שכל עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד בדיוק כמו בפסוק ויחן ישראל אל מול ההר שבמעמד הר סיני. זו ההקבלה החזלית המפורסמת בין מעמד קבלת התורה בהר סיני לבין ימי הפורים.
מה שמדהים הוא שאמנם בהמשך המגילה (פרק י') כתוב שמרדכי היהודי רצוי ל'רוב' אחיו, ולא לכולם, כי יש החולקים עליו. אבל מחלוקות קטנות, וזניחות כאלו לא הפריעו ליהודים להיות כאיש אחד, ובעיקר בלב אחד.