התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ז

שיתוף
ואת  שנדתא    ואת  פון,    ואת  פתא.