התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ד

שיתוף
כי-גדול מורדכיי בבית המלך, ושומעו הולך בכל-המדינות:  כי-האיש מורדכיי, הולך וגדול. 

לבן הדוד מרדכי הנסיך