התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ג

שיתוף
וכל-שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך--מנשאים, את-היהודים:  כי-נפל פחד-מורדכיי, עליהם.