התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק טז

שיתוף
ליהודים, הייתה אורה ושמחה, וששון, ויקר. 

עם ישראל, החי ארצו עפ תורת ישראל יהיה עם הנצח