התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק טו

שיתוף
ומורדכיי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן; והעיר שושן, צהלה ושמחה. 

אלוהים שומר על עמו ישראל