התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה:  מי הוא זה ואי-זה הוא, אשר-מלאו ליבו לעשות כן. 

shshshshshshsh