התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
ותען אסתר המלכה, ותאמר--אם-מצאתי חן בעיניך המלך, ואם-על-המלך טוב:  תינתן-לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. 

ואסתר המלכה השיבה ואמרה כדלקמן: אם המלך נוטה לי חיבה ואם יהיה הדבר לרצונו, תציל המשאלה שלי את חיי ואת חיי עמי.