התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני, במשתה היין--מה-שאלתך אסתר המלכה, ותינתן לך; ומה-בקשתך עד-חצי המלכות, ותיעש. 

אני סבורה, שאסתר היא האשה שהצילה את עם ישראל מהכחדה ושמי אסתר.