התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק יד

שיתוף
עודם מדברים עימו, וסריסי המלך הגיעו; ויבהילו להביא את-המן, אל-המשתה אשר-עשתה אסתר.

fffff