התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
יביאו לבוש מלכות, אשר לבש-בו המלך; וסוס, אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות, בראשו. 

dsdsertthw sfwggj